El nostre món fa aigues. La contaminació s’ha fet l’ama del planeta. Cada cop es queden menys espais verds. Una marea de plàstics cobreix els nostres mars i oceans. Moltes espècies d’animals estàn en perill d’extinció.
Però el pitjor de tot és que la societat ja no escolta. Únicament consumeix i consumeix sense control, contribuint a la lenta desestabilització del planeta.

Don Luchano Averías Woodgood viu al marge d’aquesta realitat a la Torre Daurada Inassolible per a tota l’Humanitat. Ell pensa que al viure en una fortalesa inexpugnable pot fer el que vullga amb impunitat. Però quatre espectres aniran a visitar-lo per la nit.
Quatre espectres que li contaràn quatre històries que faràn que Don Luchano començe a plantejar-se la vida des d’un altra perspectiva.

Import:

  • Senzill: 225€
  • Sessió amb titellaire: 375€

Contacta amb nosaltres

Contacta

Nuestro mundo hace aguas. La contaminación se adueña del planeta. Cada vez quedan menos espacios verdes. Una marea de plásticos cubre nuestros mares y océanos. Y muchas especies de animales están en riesgo de extinción.

Pero lo peor de todo es que la sociedad ya no escucha. Solo consume y consume sin control, contribuyendo a la lenta desestabilización del planeta.

Don Luchano Averías Woodgood vive a expensas de esta realidad en la Torre Dorada Inalcanzable para Toda la Humanidad. Piensa que por vivir en una fortaleza inexpugnable puede hacer lo que quiera y salir impune. ¡Pero cuatro espectros van a visitarlo durante la noche! Cuatro espectros que le contarán cuatro historias que provocarán que Don Luchano comience a contemplar la vida con una perspectiva diferente.

Importe:

  • Sencillo: 225€
  • Sesión con marionetas: 375€

Contacta con nosotros

Contacta