L’objectiu d’aquesta activitat és recobrar la memòria de les dones al llarg de la història de la literatura i l’art mitjançant la reunió i el debat. Una vegada al mes se reuneix el grup per debatre i intercanviar impressions respecte del llibre prèviament triat per la moderadora. Novel·la, assaig, artícles d’opinió… que ens permeten indagar en la consciència col·lectiva de les dones. Aprendrem amb la lectura personal dels textos però també amb la seua posada en comú.

REUNIONS:

Les reunions tindràn una duració d’un hora. En cadascuna d’elles els/les participants i el/la moderadora debatran respecte del llibre propossat. D’altra banda prospossen la col·laboració ab la Biblioteca Municipal per que els/les participants puguen accedir al llibre amb el sistema de préstec de la biblioteca. El dia de la reunió tornaran el llibre al voltant del qual anirà la sessió i arreplegaran el del mes següent.

Un altra opció per al club de lectura es portar a cadascuna de les sessions una autora i un llibre diferent, comentant-ne fragments.

Import: 75€

Contacta amb nosaltres

Contacta

El objetivo es recuperar la memoria y figura de las mujeres a lo largo de la historia de la literatura y el arte a través de la reunión y el debate. Una vez al mes se reúne el grupo para debatir e intercambiar impresiones sobre el libro elegido previamente por un moderador. Novelas, ensayos, artículos de opinión… que nos permitan indagar en la conciencia colectiva de las mujeres. Aprenderemos con la lectura personal de los textos, pero también al ponerlos en común con los demás.

REUNIONES:

Las reuniones tendrán una duración de una hora. En cada una de ellas los participantes y el moderador debatirán sobre el libro propuesto.
Proponemos colaboración con la Biblioteca Municipal para que los participantes puedan adquirir el libro en préstamo de la biblioteca. El día de cada reunión, entregarán el libro sobre el que se llevará a cabo la tertulia y recogerán el del mes siguiente.

Otra opción para el club de lectura es llevar en cada sesión una autora y un libro diferente, y comentar fragmentos del texto.

Importe: 75€

Contacta con nosotros

Contacta